_ Buduj z nami

Węgiel, miał węglowy, ekogroszek

 

Określenie frakcji węgla

Kopalnia

Cena (brutto) 

Groszek

Ziemowit

chwilowy brak towaru

Orzech

Piast

750zł/t

 

Chwałowice

790zł/t

WORKOWANY po 25kg

840zł/t

Sobieski

690zł/t

Kostka

Piast

800zł/t

 

Wesoła

850zł/t

Ekogroszek

EKORET - Zakład Przeróbczy Juliusz

800zł/t

Ekogroszek

WORKOWANY EKORET 

 920zł/t

Ekogroszek

Mysłowice

800zł/t
 
Powyżej 2 ton dowozimy GRATIS! (w określonej strefie)
 
  • Cały asortyment z naszej oferty dostarczamy naszym Klientom w Kielcach i okolicy.
  • Ważenie pojazdów odbywa się na elektronicznej wadze samochodowej z dużą dokładnością.
  • Każdy Klient otrzymuje wydruk potwierdzający wagę netto dostarczonego opału.

*Ceny nie uwzględniają podatku akcyzowego, z którego zwolnione są następujące podmioty

gospodarstwa domowe,
- organy administracji publicznej,
- jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- podmioty systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (w tym szkoły i przedszkola),
- żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
- podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tak więc dla wyżej wymienionych podmiotów podane ceny są cenami ostatecznymi.