_ Buduj z nami

Bloczki z betonu komórkowego SOLBET OPTIMAL

Bloczki SOLBET Optimal - gładkie, z uchwytami montażowymi

Gładkie bloczki SOLBET Optimal z uchwytem montażowym wymagają wypełniania spoin pionowych. Bloczki o grubości 24 cm mają wyprofilowane powierzchnie pionowe, co poprawia efekt przemurowania i zmniejsza zużycie zaprawy.

Dzięki wypełnionym spoinom bloczki można wykorzystywać również do budowy ścian piwnic (wg Polskiej Normy PN-B-03002 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie). Warunkiem zastosowania materiału jest w tym wypadku należyte zabezpieczenie ściany przed przenikaniem wody, czyli prawidłowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian. 

Bloczki grubości 12 cm stosuje się do budowania ścian działowych. Pozostałe elementy od grubości 18 cm do 36 mogą służyć do budowy ścian nośnych w tym ścian piwnic. 

Beton komórkowy jest jedynym materiałem, który łączy dwie przeciwstawne parametry: wytrzymałość na ściskanie i izolacyjność cieplną. Im współczynnik przewodzenia ciepła λ jest niższy, tym lepsze właściwości termoizolacyjne materiału. Dla bloczków SOLBET odmiany 400 wartość obliczeniowa tego współczynnika wynosiλ = 0,11 W/mK.


Parametrem określającym izolacyjność cieplną przegród jest współczynnik przenikania ciepła U, którego wartość zależy od rodzaju materiału, czyli współczynnika przewodzenia ciepła λ i grubości przegrody. 

Tabela: Wartości współczynnika przenikania ciepła U [W/m2K] dla poszczególnych klas gęstości i grubości ścian w asortymencie firmy SOLBET

Klasa gęstości

Współczynnik
obliczeniowy 
λ [W/mK]

Wartość współczynnika przenikania ciepła U [W/m2K] dla ścian z bloczków SOLBET o określonej odmianie i grubości [mm]

60

80

120

180

240

300

360

420

400

0,11

 

 

 

 

0,43

0,35

0,29

0,25

500

0,14

 

 

0,98

0,69

0,53

0,44

0,376

 

600

0,17

1,92

1,57

1,15

0,82

0,64

0,52

0,44

 

700

0,19

 

 

1,25

 

0,70

 

 

 

źródło: www.solbet.pl