_ Buduj z nami

Artykuły - Materiały budowlane Kielce - KONZBI

Czemu służy hydroizolacja podpłytkowa Mapelastic na tarasach?

Mapelastic

Tarasy są zawsze newralgicznymi miejscami w budynkach mieszkalnych, narażone są bowiem na działanie zmiennych warunków atmosferycznych. Ulegają również procesom fizycznym zachodzącym wewnątrz ich warstw. Czynniki te mogą doprowadzić do licznych uszkodzeń.
 
Tarasy są zawsze newralgicznymi miejscami w budynkach mieszkalnych, narażone są bowiem na działanie zmiennych warunków atmosferycznych. Ulegają również procesom fizycznym zachodzącym wewnątrz ich warstw. Czynniki te mogą doprowadzić do licznych uszkodzeń.

Objawy procesu niszczenia najbardziej widoczne są na wiosnę, kiedy zaczynamy zauważać spękane, uniesione i wykruszające się spoiny. Zdarza się, że podczas opukiwania okładzin ceramicznych słyszymy głuchy dźwięk, a estetykę płytek psuje spękane szkliwo. Ostatnią, najbardziej drastyczną fazą degradacji tarasu jest pękanie i odspajanie się płytek. Prócz tego w narożach ścian i sufitów w pomieszczeniach pod tarasami pojawiać się mogą ciemne plamy i zaczyna odpadać tynk.

Przyczyną tych niepokojących zjawisk najczęściej jest woda. W tarasach naziemnych tzn. zamontowanych bezpośrednio na gruncie, woda może być podciągana kapilarnie na skutek braku lub nieprawidłowego wykonania warstwy izolacyjnej. W tarasach nadziemnych nad pomieszczeniami użytkowymi woda może wykroplić się w konsekwencji źle zaprojektowanej warstwy termoizolacyjnej. Ostatnią, najczęściej spotykaną, wspólną dla wszystkich typów tarasów przyczyną pojawienia się wody są po prostu opady atmosferyczne.  W tym wypadku dostaje się ona do warstw konstrukcyjnych przez:

1. Fugi. 
2. Dylatacje - wykonane nieprawidłowo, bez taśm itp.
3. Uszkodzenia mechaniczne okładzin.
4. Nieprawidłowo zamontowane balustrady.

We wszystkich przypadkach magazynuje się ona w warstwach konstrukcyjnych, a szczególnie w warstwie dociskowej i spadkowej. Liczne w naszym klimacie cykle zamrażania i rozmarzania powodują, że woda ciągle zwiększa i zmniejsza swoją objętość, działając destrukcyjnie na warstwę dociskową na której są zamontowane płytki. W pogodne zimowe dni oraz wiosną promieniowanie słoneczne, ogrzewając taras, zamienia wodę w parę wodną. Jeśli woda nie może swobodnie odparować najpierw niszczy fugi unosząc je, później doprowadza do popękania szkliwa, a na końcu do odspajania się okładzin ceramicznych. Para wodna działa na płytki z ogromną siłą i tak np. płytka o wymiarach 30 cm x 30 cm jest odrywana od podłoża z siłą aż 135 kg.

W związku z tym już na etapie wykonywania tarasu warto podjąć niezbędne działania, aby uniknąć opisywanych powyżej problemów.
 
Ważne jest, aby na tarasach nad pomieszczeniami stosować zawsze paroprzepuszczalne, elastyczne fugi cementowe takie jak Ultracolor Plus. Pamiętać trzeba, że ich minimalna szerokość to 5 mm. Zastosowanie elastycznego kleju cementowego klasy C2, np Keraflex, umożliwi dobre mocowanie okładziny i odpowiednią kompensację naprężeń powstających na styku różnych materiałów. Trzeba również pamiętać o wykonaniu zarówno dylatacji obwodowych, jak i konstrukcyjnych. Umożliwią one kompensację naprężeń na całej powierzchni tarasu. Jednak jednym z najważniejszych warunków koniecznych, które musimy spełnić, aby móc bezproblemowo korzystać z tarasu jest zastosowanie hydroizolacji podpłytkowej. Inwestorzy często mylą przeciwwodną izolację podpłytkową z izolacją wykonaną z papy, która jest umieszczana pomiędzy płytą konstrukcyjną a warstwą spadkową. Zabezpiecza ona przed wnikaniem wody do pomieszczenia, ale w żaden sposób nie zapobiega magazynowaniu się wody w warstwie spadkowej. Z punktu widzenia glazurnika wchodzącego na stanowisko pracy wykonanie hydroizolacji podpłytkowej jest sprawą priorytetową. Dlatego też zawsze przed ułożeniem płytek należy zastosować elastyczną przeciwwodną hydroizolację podpłytkową Mapelastic.
 
Warto dodać, że Mapelastic oprócz dużej elastyczności, która umożliwia mostkowanie pęknięć powstających w podłożu, ma dużą przyczepność nie tylko do podłoży cementowych, ale również do metalowych obróbek blacharskich oraz materiałów drewnopochodnych takich jak płyta wiórowa czy płyta OSB i jest dostarczany w postaci dwóch komponentów, które należy wymieszać w odpowiednich proporcjach określonych przez producenta. Sposób przygotowania podłoża powinien być również zgodny z jego zaleceniami.

W przypadku hydroizolacji Mapelastic, podłoże należy zwilżyć wodą. Zabieg ten ma za zadanie związanie cząsteczek kurzu, ułatwienie aplikacji pierwszej warstwy oraz zwiększenie jej przyczepności do podłoża. Drugą warstwę hydroizolacji nanosimy( po ok. 4-5 godz.) pacą zębatą o wysokości zęba 4 mm i wtapiamy 
w nią odporną na alkalia siatkę polipropylenową. Pełni ona w tym wypadku rolę elementu dystansowego, pozwalającego uzyskać zalecaną przez producenta grubość warstwy ( min. 2 mm). Dodatkowo zwiększa wytrzymałość Mapelastic na rozrywanie. Każdą hydroizolację musimy wyprowadzić na ściany przylegające do powierzchni izolowanych na wysokość min. 15 cm.  Styk ścian z płytą tarasu oraz nacięcia dylatacyjne należy dodatkowo zaizolować wklejając w tych miejscach specjalną taśmę uszczelniającą Mapeband.

Tak wykonaną warstwę uszczelnienia należy przez 24 godz. chronić przed opadami deszczu, mrozem i silnym nasłonecznieniem. Montaż okładziny ceramicznej możemy rozpocząć po ok. 4 dniach od wykonania izolacji. Mapelastic jest odporny na działanie zmiennych warunków atmosferycznych i nie musi być pokrywany okładziną ceramiczną nawet przez kilka lat, jednak w takim przypadku należy go chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zastosowanie systemu tarasowego jednego producenta oraz precyzyjne wykonanie poszczególnych jego elementów, zapewni klientowi możliwość bezawaryjnego użytkowania tarasu przez długie lata, a wykonawcy prac brak reklamacji, zadowolenie inwestora oraz wizerunek profesjonalisty znającego się na swojej pracy.