_ Buduj z nami

Pożądane parametry techniczne ścian zewnętrznych - Poradnik

Wybierając technologię budowy przegród zewnętrznych, warto uwzględnić kilka istotnych parametrów.

Izolacyjność termiczna - to obecnie najważniejsza cecha materiałów budowlanych oraz przegród zewnętrznych. Od niej bowiem zależą koszty ogrzewania domu.

Określa ją współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2?K)] mówiący, ile ciepła przenika przez przegrodę o powierzchni 1 m2, gdy temperatura powietrza po obu jej stronach różni się o 1 K. Obecnie dla projektowanych i budowanych ścian zewnętrznych obowiązuje warunek U<0,3 [W/(m2?K)] (niezależnie od ich rodzaju).

Izolacyjność akustyczna - ścian zewnętrznych jest istotna zwłaszcza dla budynków usytuowanych w centrach miast, przy drogach, liniach kolejowych, lotniskach, zakładach przemysłowych itp. Niestety ta cecha zwykle jest niedoceniana przez projektantów domów, a warto o niej pamiętać dla własnego komfortu.

Właściwości akustyczne określone są przez wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R?A2 dB mówiący o tym, ile decybeli może wytłumić przegroda zewnętrzna. Zgodnie z przepisami dla ścian z jednym oknem R?A2<20 dB (gdy dom jest usytuowany na terenach leśnych, wiejskich) oraz R?A2<45 dB (dla budynków w centrach miast z komunikacją autobusową lub tramwajową). Jednak zawsze warto dążyć do przegród o izolacyjności akustycznej na poziomie R?A2=48÷51 dB. Najłatwiej to osiągnąć, stosując materiały ciężkie (beton, cegły ceramiczne i wapienno-piaskowe) lub materiały włókniste, czyli wełnę mineralną. Zatem pod względem akustycznym najlepsze są ściany trójwarstwowe oraz dwuwarstwowe wykonywane metodą lekką suchą.

Paroprzepuszczalność - czyli tzw. oddychanie ścian nie ma znaczenia w domach energooszczędnych, a tym bardziej pasywnych. W tego rodzaju budynkach wymagana jest bowiem wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperatorem i jak najlepsza szczelność wszystkich przegród (ścian, okien, drzwi, dachu). Nie warto również dążyć do paroprzepuszczalności ścian, gdy przewiduje się wykończenie ich farbami emulsyjnymi, wyklejenie tapetami winylowymi czy płytkami ceramicznymi. Te szczelne powłoki i tak uniemożliwiają przenikanie powietrza i pary wodnej przez ściany.

Paroprzepuszczalność opisuje współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd[m] określający (dla badanego materiału) równoważną dyfuzyjnie grubość warstwy powietrza. W ścianach o dobrej ?oddychalności? wszystkie warstwy powinny charakteryzować się współczynnikiem o wartości Sd=1÷0,04 m (odpowiada to przenikaniu przez ściany pary wodnej w ilości 100÷1000 g/m2/24h przy temperaturze powietrza 23°C i wilgotności względnej 85%). Dobrą paroprzepuszczalnością charakteryzują się materiały porowate, jak np. beton komórkowy, lub włókniste - jak wełna mineralna. I pod tym względem najlepsze są jednorodne ściany jednowarstwowe oraz dwuwarstwowe ocieplone wełną mineralną i wykończone tynkiem mineralnym.

Akumulacyjność cieplna - ścian jest ważna zwłaszcza w domach energooszczędnych i pasywnych. Po prostu w budynkach o bardzo dobrej izolacyjności termicznej w pośredni sposób przyczynia się do oszczędzania energii, umożliwiając cykliczną pracę urządzeń grzewczych. Niwelując dobowe skoki temperatury powietrza, zapewnia korzystny mikroklimat w pomieszczeniach (także w okresie letnim).

Dobrą akumulacyjnością charakteryzują się materiały ciężkie, jak kamień, beton, cegła klinkierowa, czyli ściany trójwarstwowe oraz niektóre dwuwarstwowe.

Nasiąkliwość i mrozoodporność - są ważne dla ścian i materiałów elewacyjnych. Ich jakość określana jest liczbą cykli kolejnego zamrażania i ogrzewania przeprowadzana w ustalonych warunkach. Co najmniej 20 cykli charakteryzuje materiały o dobrej mrozoodporności. Ich nasiąkliwość nie przekracza wtedy 10%. Najkorzystniejsze pod tym względem są ściany trójwarstwowe wykończone granitem, klinkierem, betonem oraz cegłami wapienno-piaskowymi.

Odporność na żywioły - czyli zdarzenia losowe, takie jak pożar, powódź, huragan - to cecha o tyle istotna, że w przypadku tragedii może przyczynić się do uratowania życia lub mienia.

Znowu najkorzystniejsze okazują się ściany trójwarstwowe zbudowane z materiałów o dużej wytrzymałości, czyli kamieni, betonu, cegieł ceramicznych lub wapienno-piaskowych.

źródło: ekobudowanie.pl